Przedmiotem inwestycji jest

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”

Wartość zadnia: 3 874 500,00 złotych brutto
Termin realizacji: 54 miesiące