Na etapie Studium Korytarzowego zostaną opracowane cztery warianty przebiegu obwodnicy. W miarę postępu prac projektowych poniższe opisy dla poszczególnych wariantów będą uszczegóławiane o dodatkowe informacje związane m. in. z lokalizacją skrzyżowań i ich rodzajów, sposobu obsługi terenów przyległych oraz o informacje o obiektach inżynierskich.
Projektowana obwodnica będzie stanowić nowy przebieg dla dróg krajowych nr 43 i 45.

Zaprojektowano sumarycznie cztery warianty przebiegu obwodnicy Wielunia. Dwa warianty po stronie zachodniej i dwa po stronie wschodniej miasta. Każdy z zaprojektowanych wariantów kończy się włączeniem do drogi krajowej nr 74.

Wariant 1 (kolor błękitny) oraz wariant 2 (kolor różowy) mają początek na drodze krajowej nr 43 po północnej stronie Wielunia i stanowią jego obejście od strony zachodniej. Długości tych wariantów to ok 9,65 km dla wariantu 1 oraz ok 10,20km dla Wariantu 2.

 

Wariant 3 (żółty) oraz wariant 4 (czerwony) mają początek na drodze krajowej nr 45 po północnej stronie Wielunia i stanowią jego obejście od strony wschodniej. Długości tych wariantów to ok 9,00 km dla wariantu 3 oraz ok 12,70km dla Wariantu 4.

Do pobrania: Plan_sytuacyjny_Wielun_v 02.pdf, wersja 20210315