ETAPY UMOWY TERMIN UMOWNY DATA
ETAP I

9 miesięcy od podpisania umowy

17.09.2021

ETAP II

54 miesiące od podpisania umowy

17.06.2025

ETAP III 12 miesięcy