Studium korytarzowe – wskazanie przebiegu pasa terenu pod przyszłą drogę w czterech wariantach