Procedura przetargowa na realizację inwestycji – udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów.