17 grudnia 2020 r. podpisano umowę na Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi a biurem projektowym IVIA S.A.