Rozpoczęto prowadzenia prac projektowych dla pierwszego etapu umowy tj. Studium Korytarzowego. Pozyskano dane do projektowania – ortofotomapy, mapy topograficzne. Przystąpiono do analizy możliwych przebiegów projektowanej obwodnicy.