W dniu 08.01.2021 r. odbyło się spotkanie robocze w siedzibie zamawiającego w Łodzi na którym omówiono możliwe korytarze pod przyszłą obwodnice. W dniu 20.01.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem władz samorządowych w celu omówienia zaproponowanych przebiegów obwodnicy i ewentualnego wskazania alternatywnych korytarzy dla projektowanej drogi.