19 MARCA 2024

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 26.02.2024r Burmistrz Wielunia nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadnia ” Budowy obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45″. W związku z powyższym aktualnie trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie.

Czytaj całość

17 SIERPNIA 2023

Szanowni Państwo informujemy, iż zgodnie z wydanym w dniu 8.08.2023r.  obwieszczeniem Burmistrza Wielunia, na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadnia „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”. Celem decyzji środowiskowej jest przede wszystkim wybór jednego wariantu oraz określenie dla niego warunków realizacji i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Czytaj całość

16 CZERWCA 2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż prace etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dobiegły końca. Po posiedzeniu Komisji Opiniowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI) wskazano wariant preferowany, który zostanie wskazany przez Inwestora we wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jego przebieg został udostępniony w zakładce Do pobrania. Kolejny etap – Koncepcja Programowa, polegał będzie na uszczegółowieniu wybranego wariantu, wskazanego we wniosku o Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednym z elementów tego etapu będą spotkania z mieszkańcami, o…

Czytaj całość

19 GRUDNIA 2022

Szanowni Państwo, informujemy, iż prace etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) zbliżają się ku końcowi i tym samy jesteśmy coraz bliżej wyboru najkorzystniejszego korytarza planowanej obwodnicy. Wariant preferowany obwodnicy, jaki zostanie wskazany do wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie znany po jego zatwierdzeniu na posiedzeniu Komisji Opiniowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI).

Czytaj całość

15 czerwca 2022

Informujemy, iż rozpoczęła się 2. tura działań informacyjnych, w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi…

Czytaj całość

06 kwietnia 2022

Informujemy, iż od dnia 06.04.2022 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w…

Czytaj całość

17 listopada 2021

Zespół oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego Studium Korytarzowego dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” zarekomendował do dalszych opracowań na etapie wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego następujące warianty: Wariant 1, Wariant2 oraz Wariant 3. Aktualne przebiegi wariantów przyjętych do dalszego procedowania zostały zamieszczone w zakładce „do pobrania”

Czytaj całość