19 GRUDNIA 2022

Szanowni Państwo, informujemy, iż prace etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) zbliżają się ku końcowi i tym samy jesteśmy coraz bliżej wyboru najkorzystniejszego korytarza planowanej obwodnicy. Wariant preferowany obwodnicy, jaki zostanie wskazany do wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie znany po jego zatwierdzeniu na posiedzeniu Komisji Opiniowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI).

Czytaj całość

15 czerwca 2022

Informujemy, iż rozpoczęła się 2. tura działań informacyjnych, w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi…

Czytaj całość

06 kwietnia 2022

Informujemy, iż od dnia 06.04.2022 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w…

Czytaj całość

17 listopada 2021

Zespół oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego Studium Korytarzowego dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” zarekomendował do dalszych opracowań na etapie wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego następujące warianty: Wariant 1, Wariant2 oraz Wariant 3. Aktualne przebiegi wariantów przyjętych do dalszego procedowania zostały zamieszczone w zakładce „do pobrania”

Czytaj całość

06 MAJ 2021 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, iż od dnia 10.05.2021 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w…

Czytaj całość