Informujemy, iż od dnia 06.04.2022 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
  • Urząd Miejski Wieluń plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Informujemy iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych”, w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta. Raport ten będzie udostępniony analogicznie jak ww materiały tj. poprzez stronę, a także ww urzędach.

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 14.04.2022 r. o godz. 15:00 w kinie „Syrena” przy ul. Narutowicza 2 w Wieluniu.