Zespół oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego Studium Korytarzowego dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” zarekomendował do dalszych opracowań na etapie wykonania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego następujące warianty: Wariant 1, Wariant2 oraz Wariant 3.

Aktualne przebiegi wariantów przyjętych do dalszego procedowania zostały zamieszczone w zakładce „do pobrania”