Informujemy, iż rozpoczęła się 2. tura działań informacyjnych, w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
  • Urząd Miejski Wieluń plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Informujemy iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych”, w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta.

Zapraszamy również na kolejne spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 24.06.2022 r. o godz. 13:30 w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Wieluń.