Szanowni Państwo informujemy, iż zgodnie z wydanym w dniu 8.08.2023r.  obwieszczeniem Burmistrza Wielunia, na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadnia „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45”. Celem decyzji środowiskowej jest przede wszystkim wybór jednego wariantu oraz określenie dla niego warunków realizacji i wymagań dotyczących ochrony środowiska.