Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 26.02.2024r Burmistrz Wielunia nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zadnia ” Budowy obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45″. W związku z powyższym aktualnie trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie.