Informujemy, iż od dnia 10.05.2021 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania.

Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
  • Urząd Miejski Wieluń plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
  • Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko
  • Urząd Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas
  • Urząd Gminy Czarnożyły    Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Informujemy iż na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych” w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta. Raport ten będzie udostępniony analogicznie jak ww materiały tj. poprzez stronę, a także ww. urzędach.

Informujemy, iż na wniosek organów samorządowych termin składania wniosków został przedłużony do dnia 07.06.2021.

Zapraszamy.