06 MAJ 2021 – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Informujemy, iż od dnia 10.05.2021 rozpoczną się działania informacyjne w ramach których udostępniamy aktualne materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania. Bardzo prosimy zainteresowane strony o zapoznanie z rozwiązaniami oraz do przekazania ewentualnych  uwag i sugestii. Prosimy, aby w celu wypowiedzenia swojej opinii skorzystać z dostępnego druku wniosku. Te same materiały dostępne są również do wglądu w wersji papierowej w poniższych lokalizacjach: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w…

Czytaj całość

22 STYCZNIA 2021 – PIERWSZE SPOTKANIA

W dniu 08.01.2021 r. odbyło się spotkanie robocze w siedzibie zamawiającego w Łodzi na którym omówiono możliwe korytarze pod przyszłą obwodnice. W dniu 20.01.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem władz samorządowych w celu omówienia zaproponowanych przebiegów obwodnicy i ewentualnego wskazania alternatywnych korytarzy dla projektowanej drogi.

Czytaj całość

17 GRUDNIA 2020 – PODPISANIE UMOWY

17 grudnia 2020 r. podpisano umowę na Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi a biurem projektowym IVIA S.A.

Czytaj całość